Kutsu kevät- ja syyskokoukseen 10.12.2023 klo 16.00 Café & Bar Kodan Kämppä

4.12.2023

Tervetuloa kokoustamaan!

Laskukausi kolkuttaa ovella ja on aika kokoustaa sekä katsastaa mitä kaikkea talvelle on luvassa. 

Aika ja paikka: 10.12.2023 Café & Bar Kodan Kämppä (alakerta)

Klo 15.30 – 16.00 Tervetuloa jo ennakkoon, ota juotavaa ja mukava penkki.
Klo 16 - 18.00 Kevätkokous pidetään klo 16.00 alkaen, jonka perään syyskokous. Molemmat kokoukset kestävät noin tunnin ja välissä pieni tauko. Kokousaikataulut tämän kirjeen lopussa.
 

Haluatko järjestää (itsellesi ja muille) ensi kauden reissuja tai muuta toimintaa?

Seura on jäsentensä summa ja luomus ja kaikilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan mitä kaikkea seurassa touhutaan. Idearikkaita puuhapetejä ja -pirkkoja ei ole koskaan liikaa, joten jos olet kiinnostunut järjestämään reissuja, koulutuksia tai tapahtumia, huikkaa rohkeasti. Toimikuntiin voi liittyä ympäri vuoden, mutta toimikuntakaan ei ole edellytys yhteisten juttujen järjestämiselle. Pääasia, että on jäsen ja tekee juttuja jäsenille.

Hallituksen erovuorossa 3 hlö, joten jos olet kiinnostunut olemaan mukana hallituksessa, voit asettaa itsesi ehdolle joko ennakkoon laittamalla viestiä leviat531@gmail.com tai ilmoittaa halukkuutesi kokouksessa.
 

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli haluat asialistalle käsiteltäviä asioita olethan yhteydessä leviat531@gmail.com
 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

Ystävällisin terveisin,

Hallitus