Kutsu kevät- ja syyskokoukseen 5.12.2021 klo 18.00 Levi Summit

4.11.2021

Tervetuloa kokoustamaan ja leffailtaan!
Myöhästynyt kevätkokous pidetään klo 18.00 alkaen, jonka perään syyskokous. Molemmat kokoukset kestävät noin tunnin ja välissä pieni tauko. Levi Summitin kahviosta mahdollisuus ostaa virvokkeita ja pientä syötävää.

Klo 20.30 esitetään Summitin elokuvateatterissa Factionin tuottama Roots. Elokuvaan vapaa pääsy, joten kutsu myös kaverit mukaan katsomaan.

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli haluat asialistalle käsiteltäviä asioita olethan yhteydessä leviat531@gmail.com

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen erovuorossa 3 hlö, joten jos olet kiinnostunut olemaan mukana hallituksessa, voit asettaa itsesi ehdolle joko ennakkoon laittamalla viestiä leviat531@gmail.com taiilmoittaa halukkuutesi kokouksessa.

Ystävällisin terveisin,
Hallitus