Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen

17.7.2020

Tervetuloa tutkailemaan mennyttä ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa yhdistyksen kokoukseen 1.8.2020 klo 18 K5 hotellin kokoustiloihin. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 
lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli haluat asialistalle käsiteltäviä asioita olethan yhteydessä leviat531(a)gmail.com 

Kesäterveisin 
Tuukka Sutinen 
Vapaalaskuseura Leviät ry